TGideas-腾讯互动娱乐创意设计团队

一人之下衍生品「人有灵」2.0街拍系列平面

项目管理TGideas 方案创意TGideas 方案执行TGideas 监修与跟进TGideas

项目跟进 pim

概念推导 eating

视觉创意 eating

视觉设计 eating

拍摄统筹 eating

拍摄支持 小玮   王主任

人物绘制 英迈思创

后期调色 叁视境图

创意监修 eating

视觉监修 eating 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
关闭

分享

返回顶部